Onlinekurser via Skype

ONLINE

Tack vare Skype-tekniken elimineras traditionella kostnader: inga specifika rum krävs, eftersom vi använder Skype som plats för att lärare och elev ska mötas och komma i direkt kontakt med varandra.

Flexibilitet

online courses

  • Flexible hours
  • Courses over Skype
  • Affordable prices

Den mest uppenbara fördelen med onlinekurser är flexibiliteten. I vissa fall kan fasta kurstider som traditionella erbjudande ger innebära ett hinder. För även de mest motiverande eleverna möter utmaningen av att vara tvungna att anpassa kursschema med sitt personliga schema. Men detta kan enkelt lösas med kurser via Skype: kurserna hålls på tider som passar eleverna som därmed lättare kan anpassa undervisningen med sitt schema.

Språk

interlanguage

ProMosaik Internlanguage erbjuder språkundervisning online i följande språk: tyska, engelska, italienska, franska, arabiska, turkiska, spanska, portugisiska, grekiska och ryska.

Förmånliga priser

Språkkurserna som erbjuds via Skype är förmånliga: 24 euro per timme. 5 euro går till föreningen som erbjuder tjänsten. Vid en gruppkurs delas priset upp på kursdeltagarna.