μαθήματα μέσω Skype

Διαδικτυακά

Η τεχνολογία Skype εξαλείφει το κόστος: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αίθουσες, γιατί χρησιμοποιούμε το Skype ως τόπο συνάντησης μεταξύ δασκάλου και μαθητή, ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή απευθείας ο ένας με τον άλλον.

Ευελιξία

online courses

  • Flexible hours
  • Courses over Skype
  • Affordable prices

Το πιο προφανές πλεονέκτημα των διαδικτυακών μαθημάτων είναι η ευελιξία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα καθορισμού των παραδοσιακών προσφορών μπορεί να αποτελεί εμπόδιο. Δεδομένου ότι ακόμη και οι πιο ενεργοί μαθητές αντιμετωπίζουν την πρόκληση τού να πρέπει να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων στο προσωπικό τους χρονοδιάγραμμα. Αλλά με μαθήματα μέσω Skype αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εύκολα: τα μαθήματα διεξάγονται σε ευνοϊκούς χρόνους για τους μαθητές (ες) προσαρμόζοντάς τα στο χρονοδιάγραμμά τους.

Γλώσσες

interlanguage

Η ProMosaik Interlanguage προσφέρει μαθήματα και διαδικτυακά μαθήματα γλωσσών στις ακόλουθες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά και Ρωσικά.

Προσιτές τιμές

Τα μαθήματα γλωσσών που προσφέρονται μέσω Skype είναι οικονομικώς αποδοτικά: ένα μάθημα κοστίζει 25.00 ευρώ. 5.00 ευρώ προορίζονται για την ένωση που προσφέρει την υπηρεσία. Για ομαδικά μαθήματα, το σύνολο διαιρείται στους συμμετέχοντες.