Promosaik Interlanguage

ProMosaik Interlanguage är en gren i Promosaik Group som erbjuder privat språkundervisning som är utformad enligt de studerandes individuella behov vad gäller tider, plats, innehåll och material för kursen.

MODERSMÅL SLÄRARE

Vi arbetar uteslutande med utbildade modersmålslärare som har sammanlagt minst två års erfarenhet som lärare.

LISTA ÖVER SPRÅK

Våra huvudsakliga undervisningsspråk är tyska, engelska, italienska, franska, arabiska, turkiska, spanska, portugisiska, grekiska och ryska.

BOKA DIN SPRÅKUNDERVISNING.

Om du har önskemål om språkkurs kan du vända dig direkt via e-post eller via Skype eller sociala medier till ProMosaiks redaktion. Ange det språk som du gärna skulle vilja lära dig hos oss i din anmälan och meddela de tider som skulle passa dig. Därefter förmedlar redaktionsteamet utbud och efterfrågan och sköter alla organisatoriska delarna av din språkkurs

PROMOSAIK GROUP