PROJEKTET.

Sedan dess grundande har ProMosaik, som fokuserar på tolerans och främjande av kulturell mångfald, använt olika språk för att engagera sig för fred och mänskliga rättigheter i olika kulturer och religioner.
Ur synergin mellan medlemmarna och gemenskapens anhängare har ett nytt projekt startats efter flera månader av diskussioner inom föreningen angående erbjudande av språkkurser online via Skype. En sådan aktivitet passar perfekt med föreningens fokus på språk och kulturell mångfald och främjar en praktisk implementation av ProMosaiks språkliga och kulturella vision.

Medlemmarna i ProMosaik är medvetna om att språk och kultur är två sidor av samma mynt. Språk representerar kulturella uttryck vars språkliga former sprider ett budskap. Kulturell förståelse kan bara uppstå genom en förståelse av varje kulturs talade språk. I denna mening representerar språkkurser ett effektivt medel när det gäller att bekanta sig med olika människors kulturer. För oss innebär språk en interkulturell dialog och som en konsekvens därav tjänar ett kulturellt utbyte och överföring mellan olika människor till att upplysa och berika förståelsen, respekt för och uppskattning av andra människors kulturer.

Många medlemmar i föreningen ProMosaik är språklärare med nödvändig språklig och kulturell kompetens.
För att övervinna det oundvikliga problemet med geografiskt avstånd kommer det välkända programmet Skype att användas. Genom att använda Skypes telekonferenser kan studenter delta i språkkurser och ha direktkontakt med sina handledare.