ПРОЕКТ.

Hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin artmasına odaklanan ProMosaik portalı; kuruluşundan bu yana, çeşitli kültürlerde ve dinlerde barışı ve insan haklarını geliştirmek için çeşitli dillerle çalışıyor.

Dernek olarak başlayan ve şimdi özel bir girişim olan Topluluk üyelerinin ve destekçilerinin meydana getirdiği sinerji ile, derneğin birkaç aydır konuştuğu yeni bir proje başlatıldı: Skype üzerinden online dilatılar.

ProMosaik grubunun üyeleri, dil ve kültürün ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu biliyor. Çünkü Dil her zaman bir kültürün ifade ediliş biçimidir, kültür ise bir mesajı yaymak için dilsel yolları kullanır. Bir kültürü anlama, daima o kültürde konuşulan dili anlama ile ilgilidir. Bu anlamda, bir dil kursu bir halkın kültürünü tanımanın etkili bir yoludur. Dil bizim için kültürler arası diyalog ve dolayısıyla iki yönde bir kültür aktarımı anlamına gelir: çünkü dil kursunda bir diğerinin dili ve kültürü hakkında bilgi ediniyorum ve aynürimıürütété kültürü külirikında kültiyorum ve aynürimırütérekütire kültürü kültürüe zamütére kültürü kültürüe külirikütirekütirekütirekütirekütere külirikütirekütirekütter kültüru

Birçok ProMosaik derneğinin yazarlarının, dilleri öğretmek için gerekli dilsel ve kültürel becerilere sahip dil ​​öğretmenleridir. Kaçınılmaz coğrafi mesafeleri aşmak için yaygın olan Skype programına başvuruyoruz. Telekonferans prensibine göre, öğrenciler doğrudan Skype aracılığıyla öğretmene ulaşarak dil kursuna katılabilirler ..

Neden ProMosaik “Interlanguage”?

Merriam-Webster-Sözlüğü “Interlanguage” kelimesini yeni dil öğrenenlerin ara dil olarak, genellikle gramatik karakteristik taşıdığını ve bu gramatiğin öğrencinin ana dilinde ve öğrendiği dilde özdeleşmediğini ifade eder. Interlanguage bizler için karşılaşan dil 1 ve dil 2’nin pozitif anlamda arayüz olarak tanımlandırılmıştır. Böylelikle dil 1 ve dil 2 birleşerek yeni bir şeyler türetmektedir.

Gerçek olan, yeni bir dil öğrenmek kapsamlı bir işlemdir. Yeni bir dil öğrenmek ortaya yalnız diyalog ve karşılaşma değil, aynı zamanda farklı kültürlerden öğrenci ve öğretmeni bir araya getirmekle kalmayıp, pozitif ve dinamik kavramları katarak  dil öğretmenlerin günlük dersine ekler.

Öğrencilerimizi destekleyerek beraberce öğrenim sürecine, gelişimlerine ve başarılarına katkıda bulunarak memnuniyetlerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Sizlerin öğretmenleri olarak “Interlanguage“ anlamında yeni bir dil öğrenme serüveninizde pozitif anlamda refakat ediyoruz.

Dil öğrenmek çeşitlilik anlamına gelir. Promosaik mozaik formlu dünyada çeşitlilik anlamına gelmektedir. Bu çeşitlilik sosyal, dil, kişisel emosyonal, etnik metodlara bağlı ve kişiler arası ilişkiler olarak tanımlanır. ProMosaik Interlanguage öğretim görevlilerinin, öğrencilerinden öğrenerek kendini geliştirdiği ortamda yabancı dil dersi vermeye özen göstermektedir.