Promosaik Interlanguage

ProMosaik Interlanguage είναι ένα τμήμα του Ομίλου ProMosaik και προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα γλώσσας σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο, το περιεχόμενο και το υλικό μελέτης.

ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους και επαγγελματίες εγγενείς καθηγητές με τουλάχιστον δύο χρόνια πρακτικής εμπειρίας ως καθηγητές.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

Οι κύριες γλώσσες που διδάσκουμε είναι: Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Τουρκικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά και Ρωσικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΣ.

Τα αιτήματα για μαθήματα γλωσσών μπορούν να υποβληθούν επικοινωνώντας απευθείας με την ομάδα σύνταξης της ProMosaik μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα που θέλετε να μελετήσετε και το χρονοδιάγραμμα που θα σας ταιριάζει καλύτερα. Στη συνέχεια, η συντακτική ομάδα της ProMosaik μεσολαβεί μεταξύ ζήτησης και προσφοράς και φροντίζει για τις οργανωτικές πτυχές των μαθημάτων γλωσσών.

PROMOSAIK GROUP