.دوره خود را رزرو کنید

درخواست شرکت در دوره های زبان می تواند بصورت تماس مستقیم با تیم تحریریه  ProMosaik و از طریق ایمیل یا تلفن انجام شود. شما در درخواست خود باید دوره مربوط به زبان موردنظرتان و زمان مناسب خود را برای شرکت در این دوره ها مشخص کنید. سپس گروه تحریریه ProMosaik واسطه ای بین درخواست و پیشنهاد خواهد بود و به جنبه های ساختاری دوره زبان مورد نظر شما بسیار اهمیت می دهد.

ما بسیار خوشحال می شویم که از طریق اسکایپ با شما یک جلسه معارفه و مشاوره داشته باشیم و در مورد درخواست های شما بحث کنیم تا شما را به معلم مربوطه خود معرفی کنیم.