.پروژه

انجمن  ProMosaik، از زمان تأسیس، که تمرکز خود را بر تحمل و ترویج تنوع فرهنگی گذاشته، از زبانهای مختلفی برای برقراری صلح و حقوق بشر در فرهنگ ها و ادیان مختلف استفاده کرده است.

از طریق هم افزایی اعضا و طرفداران انجمن، پس از چندین ماه بحث در مورد انجمن، پروژه جدیدی ایجاد شده است که مربوط به ارائه دوره های آموزش آنلاین زبان از طریق Skype می باشد. چنین فعالیتی به طور ایده آل با تمرکز انجمن بر روی زبانها و تنوع فرهنگی متناسب است و به اجرای عملی چشم انداز زبانی-فرهنگی ProMosaik کمک می کند.

اعضای ProMosaik می دانند که زبان و فرهنگ دو روی یک سکه هستند. زبان ابزار بیان فرهنگی است که شکلهای زبانی آنها باعث انتشار یک پیام می شود. درک فرهنگی فقط با درک زبان گفتاری فرهنگ داده شده می تواند اتفاق بیفتد. از این دیدگاه، دوره های زبان وسیله ای کارآمد برای آشنایی با فرهنگ افراد مختلف است. برای ما زبان به منزله ابزاری جهت گفتگوی بین فرهنگ ها می باشد و در نتیجه چنین تبادلات فرهنگی و انتقال ابن مفاهیم بین افراد مختلف منجر به روشن سازی و غنی سازی درک، احترام و قدردانی از فرهنگ دیگران می شود.

بسیاری از اعضای انجمن ProMosaik معلمان زبان هستند و دارای صلاحیت های زبانی-فرهنگی لازم برای آموزش زبان ها هستند.

به منظور غلبه بر مشکل اجتناب ناپذیر فواصل جغرافیایی ، از برنامه معروف Skype استفاده خواهد شد. زبان آموزان می توانند با استفاده از کنفرانس از راه دور  Skype، در دوره زبان شرکت کنند در حالی که مستقیماً با مربیان خود در تماس هستند.

Here you can visit our team and contact page.