ÜZRƏ DƏRSLƏR SKYPE

ONLAYN

Skype texnologiyası xərcləri aradan qaldırır. Burada xüsusi online otaqlara ehtiyac yoxdur, çünki Skype-ı müəllimlə şagird arasında bir-biri ilə birbaşa əlaqə qurmaları üçün qarşılaşma yeri kimi istifadə edirik.

DƏYİŞKƏNLİK

onlayn kurslar

  • Dəyişkən saatlar
  • Skype üzərindən kurslar
  • Əlverişli qiymətlər

Onlayn kursların ən bilinən üstünlüyü onların elastikliyidir. Bəzi hallarda, ənənəvi dərslərin vaxt cədvəlləri problem yarada bilər. Ən motivasiyalı şagirdlər belə kursun vaxt cədvəlini şəxsi vaxt cədvəlinə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qaldıqları üçün bəzən çətinlik çəkirlər. Ancaq Skype üzərindəki kurslarla bu problem asanlıqla həll edilə bilər. Belə ki, kurslar vaxt cədvəlinə uyğunlaşdırılaraq hər bir tələbə və ya tələbə qrupları  üçün sərfəli vaxtlarda aparılır.

DİLLƏR

dillərarası

ProMosaik Interlanguage aşağıdakı dillərdə dərslərini və onlayn dil kurslarını təklif edir: Alman, ingilis, italyan, fransız, ərəb, portuqal, yunan və rus.

UYĞUN QİYMƏTLƏR

Skype üzərindən təklif olunan dil kursları sərfəlidir. Buradaki qiymətlər tələbənin yaşadığı və işlədiyi ölkənin bazar şərtlərinə uyğunlaşdırılmışdır. Satışlardan əldə edilən məbləğin 20%-i müəllimlərin təhsili və marketinq üçün xərclənir. Qrup kursları üçün qiymət iştirakçıların sayına bölünür.